Automatyzacja Procesów

Budowa maszyn oraz linii produkcyjnych

Dlaczego lepiej liczyć niż ważyć?

Istotą procesu pakowania jest wydajność i dokładność niezależnie od kształtu, wagi czy wielkości produktu. Zaawansowane i kompleksowe rozwiązanie w tym zakresie oferuje firma AKTW AUTOMATION.

 

PROJEKTUJEMY, BUDUJEMY, URUCHOMIMY PRODUKCJĘ I SERWISUJEMY

Wszystkie nasze linie zliczająco-pakujące skonstruowane są z materiałów zatwierdzonych przez FDA (Food and Drug Administration – amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków) i zaprojektowane według wytycznych CE i GMP (Good Manufacturing Practice – Dobre Praktyki Produkcyjne). Nasze wielokanałowe maszyny oferują dużą wydajność oraz 100% dokładność, dzięki zaawansowanym skanerom oraz indywidualnemu algorytmowi wykrywania obiektów. Systemy operacyjne wyposażone są w ekrany dotykowe służące do wizualizacji całego procesu oraz parametryzacji.

 

 

Nowoczesna konstrukcja
•    Szybki i ciągły przepływ produktów przy niewielkiej ilości nastaw dzięki zastosowaniu wielokanałowych, ruchomych blach oraz napędów mimośrodowych wspomaganych przez serwo.

•    Różnorodność modułów liczących od maszyny wyposażonej w pojedynczy element do maszyn o wysokiej wydajności posiadającej kilkanaście modułów.
•    Indywidualne rozwiązania w zakresie nastaw i możliwość prostej wymiany.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charakterystyka funkcjonowania:
•    dokładność,
•    niezawodność,
•    wysoki poziom powtarzalności,
•    brak części formatowych dla różnych produktów o zbliżonej wielkości,
•    materiały zgodne z wymaganiami FDA,
•    systemy napełniania o pracy przerywanej i ciągłej,
•    łatwy i szybki demontaż części wchodzących w kontakt z produktem.  

Płyty wibracyjne zapewniają ciągły, szybki i zwarty przepływ produktu. Zaawansowane samokalibrujące się systemy skanujące zapewniają ciągłość pracy pomimo ewentualnego zanieczyszczenia pyłem pochodzącym z produktu. 


Częste zmiany produktu
Podczas częstych zmian pakowanego asortymentu, preferowanym sposobem napełniania jest liczenie. Zmiany ciężaru lub kształtu produktu nie mają wpływu dla liczarki. W większości przypadków maszyna potrzebuje jedynie wprowadzenia nowych ustawień i samoczynnie dostosowuje się do nowego zliczania, nawet jeśli produkty różnią się ciężarem i wielkością od poprzedniej partii.
 
Zmienna waga i rożne kształty
Niektóre spośród konfekcjonowanych produktów charakteryzują się indywidualnym zróżnicowaniem, jeśli chodzi o wagę lub kształty. Mogą to być wyroby cukiernicze, saszetki z mydłem, przekąski, zamrożona żywność, pieczywo, cebulki kwiatowe, itd. W takich przypadkach preferowanym sposobem jest  liczenie niż dozowanie wagowe czy objętościowe. Liczarki wykrywają poszczególne produkty w sposób indywidualny, niezależnie od ich wagi lub kształtu. W przypadku sprzedaży produktów według ilości, bez użycia liczarek niemożliwe jest zagwarantowanie równych ilości produktów w pojedynczym opakowaniu.
  
Wysoka wydajność
W procesie pakowania małej ilości produktów z wysoką wydajnością preferowana techniką jest także liczenie. Przez zastosowanie wielu kanałów i komór przechowania nasze urządzenia sprawdzają się idealnie w tego typu wymaganiach.

 

Czystość
Oprogramowanie systemowe liczarek powinno być uwzględnione w maszynach, które spełniają wymagania FDA. Łatwy dostęp do wszystkich części wchodzących w kontakt z produktem ułatwia utrzymanie ich w czystości.

 

 
Urządzenie takie jak liczarka może oddzielić produkty. Większość asortymentu liczona jest szybko i dokładnie niezależnie od ich kształtu i wagi. Pakowanie różnych produktów na liczarce jest także możliwe, a w przeważającej ilości przypadków nie potrzeba dodatkowych przezbrojeń maszyny.

Zasada pracy
W dokładnych i wydajnych liczarkach wykorzystywany jest system liniowych podajników wibracyjnych.

Produkty w pierwszej kolejności transportowane są do dozownika (1), który ustala ich ilość. Następnie są one rozdzielane i przemieszczane z wykorzystaniem płyt wibracyjnych (2). Dzięki takiemu systemowi możliwe jest nawet rozdzielanie produktów o zróżnicowanych kształtach lub takich, które mają tendencję do spiętrzania się. Po rozdzieleniu, produkty w sposób grawitacyjny opadają do kanałów detekcji (3), gdzie każdy produkt jest wykrywany indywidualnie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najlepsze liczarki posiadają klapki odliczające (4), które umożliwiają wyładunek ustalonej nastawą ilości produktów (5) bezpośrednio do opakowania lub maszyny pakującej. Proces liczenia jest kontynuowany w czasie, gdy napełnione opakowania opuszczają maszynę ustępując miejsca pustym opakowaniom. Umożliwia to osiągnięcie wyższej prędkości i wysokiej wydajności, która znacząco zmniejsza ostateczne koszty produkcji.

»

Robotyzacja Stanowisk

Budowa stanowisk zrobotyzowanych

Roboty przemysłowe to precyzja, ciągłość, powtarzalność oraz bezpieczeństwo wykonywanych operacji. Robotyzacja to przede wszystkim wzrost wydajności, poprawa i stabilizacja jakości, oraz uwolnienie człowieka od ciężkiej, niebezpiecznej lub monotonnej pracy. Rozwiązania AKTW AUTOMATION poprawiają wydajność procesów produkcyjnych, zwiększają konkurencyjność firmy oraz jej zyskowność. W naszych projektach stosujemy roboty tylko i wyłącznie sprawdzonych producentów dobierając je do charakteru pracy jaki zostanie im nadany.

»

Obróbka skrawaniem CNC

Obróbka skrawaniem CNC

Nasza firma oprócz budowy stanowisk zrobotyzowanych oferuje wysokowydajne spawanie miedzi , aluminium oraz innych metali metodami (standard,pulse) z wykorzystaniem robota  . Posiadamy zautomatyzowane stanowisko spawalnicze z wykorzystaniem robota KUKA oraz zestawu spawalniczego ESAB U5000iw o max prądzie spawania 500 A . Stanowisko wyposażone jest w stół obrotowy  który umożliwia szybką zmianę detalu nawet w trakcie spawania przez robota. Możliwosć sprawdzenia poprawności spawu  pod mikroskopem  oraz sporządzenie raportu  

»
Unia Europejska