AKTW Automation


AKTW AUTOMATION Sp. z o.o. Sp.k. zwracam się z prośbą o wycenę zlecenia wykonania prac konstrukcyjnych i testowych na stanowisku Tokarz/Spawacz zgodnie z opisem poniżej. Prosimy o podanie ceny wykonania zamówienia wyrażonej jako łączne wynagrodzenie brutto dla każdego z zadań:

Oferty cenowe prosimy przesyłać do dnia 14.09.2018

Zakres zlecenia obejmuje wykonanie prac, konstrukcyjnych i testowych, w tym zmodyfikowanie podzespołów konstrukcyjnych, mechanicznych z wykorzystaniem parku maszynowego oraz prace montażowe . Prace te realizowane będą na podstawie umowy zlecenia na potrzeby projektu badawczego związanego z opracowaniem prototypu zrobotyzowanego systemu symulacji lotniczych. Powstały produkt będzie miał zastosowanie w branży lotniczej, podczas szkoleń lotniczych. Projekt zakłada opracowanie prototypu, w którym zastosowane zostaną autorskie rozwiązania konstrukcyjno-techniczne, umożliwiające otrzymanie zrobotyzowanego systemu symulacji lotniczych charakteryzującego się równocześnie: możliwością obrotu w pionie i poziomie, możliwością obrotu wokół własnej osi, kompatybilnością urządzenia z technologią VR i wielozadaniowością, zwiększoną wysokością położenia klatki nad ziemią.

Osoba na stanowisku Tokarz/Spawacz będzie uczestniczyć w następujących czynnościach:

1. w ramach zadania 3:

- wykonaniu konstrukcji obrotowej podstawy,

- zamontowaniu napędu jak również ramienia robota na podstawie,

- wykonaniu i zamontowaniu układ zasilania,

- układ sterowania oraz układ bezpieczeństwa,

- wykonaniu klatki bezpieczeństwa z układem sterowania i jej zamontowaniu do ramienia robota,

- wykonaniu okablowania urządzenia,

- kalibracji manipulatorów,

- zamontowaniu specjalistycznego prowadnika kablowego,

- zamontowaniu komputera odpowiadającego za wizualizacje,

- zainstalowaniu programu wizualizacyjnego (symulacyjnego),

- konfigurowaniu (konfiguracja sieci, konfiguracja programu),

- pierwszym uruchomieniu urządzenia.

2. w ramach zadania 4:

a. teście urządzenia z uruchomionymi funkcjami MOTION oraz technologii VR,

b. pomoc przy opracowaniu dokumentacji technicznej,

c. walidacji procesu badawczego

Wymagany czas wykonania zamówienia - szczegółowo w następujących okresach:

a) w zadaniu 3 trwającym w okresie 01.10.2018 – 31.07.2019, w łącznym wymiarze zaangażowania 100%

b) w zadaniu 4 trwającym w okresie 01.08.2019 – 31.03. 2020, w łącznym wymiarze zaangażowania 100%

AKTW Automation

DOŁĄCZ DO GRONA NASZYCH KLIENTÓW